Sponsoring

Reglement dat geld voor Landbouw en Boeresport

Over punten waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdleiding.
1. De deelnemer
1.1 die dit reglement niet naleeft kan worden uitgesloten of gediskwalificeerd worden,
1.2 moet een geldig tractorbewijs hebben of tenminste 18 jaar zijn,
1.3 mag tijdens de wedstrijd niet onder invloed van alcoholische drank of andere stimulerende middelen zijn.
1.4 moet te allen tijde de tractor op veilige wijze besturen,
1.5 die niet hoeft te trekken of hiervoor niet opgesteld staat mag zich niet binnen de baan afzetting begeven,
1.6 moet het startnummer duidelijk zichtbaar aan beide zijden van zijn tractor bevestigen,
1.7 die de sleepwagen over de verste afstand verplaatst is winnaar, (bij meer full-puls volgt een finale trek,)
1.8 vrijwaart de organisatie van alle schade en aansprakelijkheid die het gevolg zijn van zijn deelname,
1.9 is zelf aansprakelijk voor eventuele verontreiniging (olie/ brandstof) op en bij het wedstrijdterrein, deze moet dan door de deelnemer zelf opgeruimd worden,
1.10 die te laat aan de start verschijnt mag geen trekpoging meer doen in betreffende klasse,

2. De trekpoging
2.1 moet met een strakgetrokken aankoppeling beginnen, rukken is niet toegestaan,
2.2 mag pas gestart worden als de groene vlag gegeven is
2.3 die binnen 20m 1 gestopt is mag eenmaal overgedaan worden, dan wordt er niets aan de baan gedaan,
2.4 mag niet onderbroken worden door mechanisch schakelen
2.5 moet gestopt worden als er afgevlagd wordt, doorrijden heeft diskwalificatie tot gevolg,
2.6 wordt gediskwalificeerd wanneer de tractor buiten de wedstrijd baan komt,

3 De tractor
3.0 tractor in de standaard klasse moet zijn voorzien van een standaard motorblok
3.1 mag niet voorzien zijn van dubbellucht
3.2 mag niet voorzien zijn van banden met stalen kammen, kettingen en niet opgesneden (of iets dergelijks)
3.3 wordt gewogen met chauffeur (er is daarom een tolerantie van 100kg) denk aan voorvering niet omhoog zetten i.v.m. trekhaakmeten.
3.4 mag ballastgewichten hebben mits deze:
3.4.1 vast op een veilige manier aan de tractor bevestigd zijn, verlies tijdens trek is diskwalificatie
3.4.2 niet meer dan 20 cm achter de achterwielen uitsteken,
3.4.3 een ruimte van minimaal 30 cm hoog en 15 cm breed recht boven de trekhaak vrijlaten,
3.4.4 maximaal 100 cm voor de tractor uitsteken, gemeten van af de voorzijde van de motorkapgrille, (bij fronthef maximaal 65 cm gemeten vanaf het hart van de hefarm kogels, (m.u.v. de vrije klasse)
3.5 moet een degelijke veiligheidsbeugel of cabine hebben,
3.6 moet W.A. + verzekerd zijn, de deelnemer moet dit kunnen tonen aan organisatie,
3.7 mag het terrein niet onnodig beschadigen en op terrein niet hard rijden (max. 5km per uur.)
3.8 moet een steigerbegrenzer hebben met sleep voetjes, de hefinrichting mag hiervoor gebruikt worden als deze degelijk geblokkerd is, de snelkoppeling degelijk vergrendeld zijn en de sleepvoetjes niet kunnen kantelen, (tractoren met vierwiel aandrijving zijn vrijgesteld)
3.9 moet een degelijke trekhaak hebben die,
3.9.1 een inpikoog heeft van minimaal rond 75mm,
3.9.2 een aankoppelhoogte heeft die niet hoger is dan hart achterwielen met een maximum van 50cm, (bij een hulpschalm is de bevestigingsplaats van de schalm bepalend voor de hoogte)
3.9.3 geen topstang verbinding heeft met een punt boven het hart van de achteras,
3.9.4 in alle richtingen spelingvrij is gemonteerd.
3.9.5 Boeresportrijders moeten een kruis in het uitlaateinde middels 2 bouten M10 8,8 en noodstop verplicht
3.9.6 een volledige uitlaat turbo afscherming moet een extra afscherming van minimaal 2mm staal zijn als deze zich niet onder een stalen motorkap of achter een stalen zijplaat afscherming bevindt.
3.9.7 het is niet toegestaan om met opgesneden banden deel te nemen in de Boereklasse. Mag wel in de supersportklasse.